Nyhetsartikel:Dags att se över våra grundvalar
(Kategori Allm artiklar)
Postat av Kjell Askling
torsdag 21 mars 2013

Hierarki, tjäna och älska sin nästa, konkurrens, och gott och ont är grundvalar som i stort sett alla människor idag inte bara tar för givna, utan också ser som naturliga och riktiga. Dessa normer finns i så gott som alla samhällen, i alla religioner, och även i alla andra vitt spridda andliga läror och rörelser, och de är så djupt förankrade i oss att ett ifrågasättande helt enkelt inte synes möjligt. För inte kan väl något som är så djupt rotat i människans varande, och som funnits i så långa tider, vara galet. Visst kan det vara svårt att tänka sig det.Men tyvärr, kära medmänniskor, vi har alla blivit grundlurade, vare sig vi vill tro det eller ej, och vare sig vi har låtit lura oss själva eller inte. Dessa normer är tillsammans perfekta verktyg för att styra och kontrollera människor, och få dem att tjäna dem som för tillfället har makten. Men, lika perfekta som dessa grundvalar är för slaveriet, lika förkastliga, förhindrande och förstörande är de för människan, liksom för livet här på planeten. Så länge som vi låter dessa grundläggande normer vara styrande i vår vardag är vi förlorade, utan chans att ta ansvar och fungera som de hela varelser vi egentligen borde vara, och utan möjlighet att få uppleva hur underbart livet här på planeten faktiskt kan vara.

Det är dags nu, tycker jag, att inte bara ifrågasätta denna ordning i vårt samhälle, utan också se till att göra något åt situationen. Vi behöver ha referenserna till livet och omgivningen hos oss själva, förslagsvis på ett sätt som bl a beskrivs under ekogrund och på denna frågesida. Annars blir allting fel. Om referenserna finns där, helt hos oss själva, då försvinner hierarkin, då blir kärleken och samvaron så enkel och naturlig som den bör vara, då ersätts konkurrensen av samverkan och samarbete, och då upphör striden mellan gott och ont. Då har vi nått en ny uthållig dimension i vårt varande, en ny dimension med nytt hopp och nya möjligheter.Inlägget är hämtat från Ekokuriren för Ronneby - en webbtidning med ekoperspektiv för Ronneby kommun. Vill du läsa detta inlägg i sin originalform kan du göra det på denna sida.


Den här nyhetsartikeln är frånRonneby Samhällsförening
( http://rsf.e372.se/news.php?extend.21 )