Organisation och representantskap

En organisation som också skulle kunna vara samhällets organisation

Hur föreningens organisation och representantskap ser ut och fungerar beskrivs i stadgarnas fjärde paragraf:

Kommunens delområden skall vara indelade i lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal basenheter. Basenheterna kan bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer ut en person att representera närområdet vid stämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområden, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar. Förordnandet gäller tills vidare. Valda personer skall förutom att representera sin basenhet respektive sitt närområde även fungera som samordnare inom basenheten/närområdet. För föreningen i dess helhet ligger samordningsansvaret hos föreningens ordförande.

Kommunen har, med utgångspunkt från postorter inom kommunen, delats in i 8 delområden. Dessa är Backaryd, Bräkne-Hoby, Eringsboda, Hallabro, Johannishus, Kallinge, Listerby och Ronneby. Några områdesgränser har inte dragits upp, varken för kommundelar, närområden eller basenheter, utan tillhörigheten får växa fram vartefter, på ett praktiskt och naturligt sätt.

Av rubriken ovan framgår att vi tror att föreningens organisatoriska upplägg enligt ovan mycket väl skulle kunna fungera även för samhället som sådant. Detta är inget uttryck för maktambitioner från föreningens sida, utan enbart en ansvarsfull tanke. Makt hör för övrigt inte hemma i den ekoordning som gäller för Ronneby Samhällsförening. Hör gärna av dig med kommentarer, funderingar, synpunkter och frågor.
Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.