Medlemskap i Ronneby Samhällsförening

Ett medlemskap som förhoppningsvis passar alla

Medlemskapet i Ronneby Samhällsförening regleras i stadgarnas tredje paragraf, som har följande innehåll:

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som sympatiserar med föreningens syfte, och som i sitt föreningsarbete är villig att hålla sig till den ordning som gäller för föreningen. Fysisk person skall vara myndig och juridisk person registrerad.

Ansökan om medlemskap lämnas antingen till basenhetens eller närmområdets föreningsrepresentant, eller till föreningens kommunkontor (gärna via föreningens webbsajt). Beslut om medlemskap fattas av representant i det område där sökanden har sin hemvist, eller av närmaste representant. Uppsägning av medlemskap göres skriftligen till representant inom det närområde där medlemmen har/har haft sin hemvist, eller till föreningens kommunkontor. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mot den ordning som gäller för föreningen, eller som på annat sätt motverkar föreningens syfte, kan uteslutas via beslut av föreningens styrelse.

Det är vår förhoppning att ett medlemskap i Ronneby Samhällsförening skall kunna passa i stort sett alla inom kommunen, och därmed göra det möjligt för föreningen att bli den enande faktor och den samhällsordnare den kan vara. Vi tror på den möjligheten, men det är ditt val som avgör hur det blir. Genom att registrera dig som medlem i föreningen ser du till att möjligheten finns. Fysisk person (privatperson) behöver vara myndig för att kunna registrera sig, och juridisk person (organisation) behöver ha ett eget organisationsnummer för att kunna registrera organisationen. I sammanhanget kan nämnas att vi inte betraktar en enskild firma som en juridisk person/organisation. Hör gärna av dig med kommentarer, synpunkter och frågor.
Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.