Föreningens syfte och inriktning

Social utveckling och samvaro baserad på ekogrund

Föreningens ekogrundade syfte och inriktning, uttryckt i paragraf 2 i föreningens stadgar, lyder enligt följande:

Föreningen har till syfte att via konkreta initiativ från medlemmarnas sida, och ett aktivt socialt utvecklingarbete i allmänhet, främja social gemenskap/samhällsordning baserad på ekogrund. Förutom ett konkret och aktivt arbete inom medlemmarnas egna närområden skall det i föreningen även bedrivas ett aktivt samordnande arbete på såväl lokal som regional och global nivå.

Arbetet i föreningen skall, såsom förespråkas under "ekogrund" ovan, i hög grad präglas av uppbyggande handlingar, personligt ansvarstagande och grundläggande enighet. I det sociala uppbyggnads- och utvecklingsarbetet skall även integrerande hänsyn tagas till allmänna, ekonomiska, ideella och unicitetiska behov.

Verksamheten, som riktar sig till hela kommunområdet, skall, som en följd av den ekogrund som gäller för föreningen, bedrivas utan egoistiska försörjningsinslag, utan krasst personligt vinstsyfte, och om möjligt även utan anställd personal.

Uvecklingsarbetet i Ronneby Samhällsförening präglas, i sann ekoanda, av socialt ansvarstagande på gräsrotsnivå. Det är detta ekogrundade ansvarstagande som är kraften i samhällsföreningen, och som också bör vara kraften i vårt samhälle. Så är det inte idag, men det kan det mycket väl bli, om vi är många som förenas i t ex Ronneby Samhällsförening, och där tar konkreta, ekogrundade gräsrotsinitiativ. Så res dig upp ur din invanda tillvaro, registrera dig som medlem i Ronneby Samhällsförening, om du inte redan har gjort det, och sätt igång att engagera dig i föreningen, på ett sätt och i en omfattning som passar dig. Alla insatser, små som stora, är mycket välkomna och av stor betydelse. Hör av dig via kontaktvägarna på Kontakt-sidan, via lämpligt Forum, eller via kommentarer på de olika webbsidorna. För att kunna posta i Forum och Kommentarer behöver du dock vara inloggad.


Några förslag för er som vill engagera er i föreningen

För er som vill engagera er i föreningen finns mängder av viktiga uppgifter att ta sig an. Här är några förslag:

  1. Sprid informationen om Ronneby Samhällsförening till vänner och bekanta.
  2. Var aktiv på föreningens webbsajt med inlägg, idéer, synpunkter, frågor och kommentarer.
  3. Använd dig av föreningens utvecklingsinriktade Forum för att presentera idéer, tankar och förslag.
  4. Skriv egna artiklar och gör egna reportage, för publicering på föreningens webbsajt.
  5. Bli kontaktperson, utvecklare och kanske också samordnare för ditt närområde eller din basenhet.
  6. Var med och bygg upp en gemensam servicecentral, ett Närcentra, inom ditt närområde.
  7. Gör en presentation av din kommundel eller ditt närområde för publicering under fliken Rundturer.


Närcentra för samvaro och tillfredsställande av närområdets behov

I Ronneby Samhällsförenings utvecklingsarbete ingår bl a planer på att skapa en gemensam servicecentral, ett Närcentra, inom varje närområde. Avsikten är att på nära håll erbjuda all den service som behövs inom närområdet, och då inte bara social samvaro och service, utan även allmän, ekonomisk, ideell och unicitetisk service. Vi är angelägna att få igång skapandet av dessa Närcentra så fort som möjligt, då vi anser att dessa servicecentraler kan ha stor betydelse för såväl människorna som samhällsutvecklingen.

Hör av er med idéer, synpunkter och frågor, och givetvis även med ev tips om tänkbara lokaler och resurser för ett Närcentra. Använd dig antingen av kontaktvägarna på Kontakt-sidan eller av Inlägg under Forum-rubriken Närcentra-utveckling. Du behöver dock vara registrerad och inloggad för att kunna posta i Forum. Närcentra-utvecklingen kan mycket väl starta smått, kanske hos någon inom närområdet som f n råkar ha lediga lokaler och resurser. Det måste inte vara helt perfekt redan från början. Det viktiga är att någonting kommer till stånd, och att vi får igång den utvecklande processen.
Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.