Föreningens styrelse

Det här säger stadgarna om föreningens styrelse

Vad som gäller för Ronneby Samhällsförenings styrelse finns stipulerat i paragraf 6 i föreningens stadgar:

Styrelsen, som har sitt säte i Ronneby kommun, väljs av föreningsstämman på ett år, och skall bestå av en representant från varje delområde. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och för att fattade stämmobeslut blir verkställda. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller någon av ledamöterna så begär. För beslutsfattandet gäller konsensusmetoden, vilket alltså innebär att samförstånd och full enighet alltid skall gälla. Några arvoden för styrelsearbetet skall ej förekomma.

Föreningens syrelse utgörs f n av fyra personer, som representerar tre av åtta kommundelar. När det finns representanter från alla kommundelar kommer styrelsen att bestå av åtta personer, en från varje kommundel.


Styrelsens medlemmar, valda vid senaste stämma


Kjell Askling

Ordförande för föreningen, samt representant för kommundelen Ronneby. Kan nås direkt via epost kjell.askling(snabela)rsf.e372.se eller på telefon 0457-175 10.Mona Björs

Sekreterare och lite av allt i allo i föreningen. Kan nås direkt via epost mona.bjors(snabela)bredband.net eller på telefon 0457-175 10.Niels Elley

Representant för kommundelen Eringsboda. Kan nås direkt via epost niels(snabela)elley.se eller på telefon 0457-46 10 07.Therese Nilsson

Kassör i föreningen, samt representant för kommundelen Kallinge. Kan nås direkt via epost alltattvinna(snabela)gmail.com eller på telefon 073-360 16 26.

Du behöver vara registrerad och inloggad för att kunna lämna kommentarer på denna webbsajt.
Vi har försökt att hålla kommenterandet öppet, men det går tyvärr inte i denna nedbrytande värld.

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.