Ronneby Samhällsförening  »  Forum  »  Social utveckling  »  Allmänt  »  Samhällsföreningen

En rak fråga söker ett rakt svar [omröstning]

Kjell Askling


Ronneby / Styrelsemedlem
29 sep 2012 kl 17:22
inlägg: 15
Registrerad medlem #1

Skulle du vilja leva i ett samhälle som har samma grundläggande ordning och upplägg som Ronneby Samhällsförening, om möjligheten skulle finnas?

Nedan finns utdrag från det allra viktigaste i föreningens grundläggande ordning och upplägg. Vill du ha en mer utförlig information innan du svarar på frågan kollar du i första hand under Ekogrund, Medlemskap och Organisation, eller i föreningens Stadgar, som dock saknar kommentarer. Frågan är riktad till alla som är hemmahörande i Ronneby kommun, och svaret lämnas i omröstningsformuläret nedan. Om du har frågor, idéer och synpunkter kan du använda dig av kontaktvägarna på vår kontakt-sida. Om du är medlem och inloggad kan du även skriva och svara på inlägg här i vårt forum. Vi ser fram emot ditt svar, och dina ev synpunkter, oavsett om dessa är bejakande eller ej, och vi hoppas givetvis att du som svarar Ja även väljer att registrera dig som medlem i den enande, helande och frigörande sociala föreningen Ronneby Samhällsförening, om du inte redan har gjort det. Lämna också gärna en kommentar till ditt svar nedan (för inloggade) eller t ex i svarsformuläret på vår kontakt-sida.

Grundläggande ordning, föreningens ekogrund, där eko såsom samlande begrepp, står för:

  1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.
  2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.
  3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.
  4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.
  5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Organisation och representantskap (den, efter ekogrund, mest betydelsefulla delen i stadgarna)

Kommunens delområden skall vara indelade i lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal basenheter. Basenheterna kan bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer ut en person att representera närområdet vid stämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområden, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar. Förordnandet gäller tills vidare. Valda personer skall förutom att representera sin basenhet respektive sitt närområde även fungera som samordnare inom basenheten/närområdet. För föreningen i dess helhet ligger samordningsansvaret hos föreningens ordförande.

Skulle du vilja leva i ett samhälle med samma grundläggande ordning och upplägg som Ronneby Samhällsförening, om möjligheten skulle finnas?

Ja, jag skulle gärna vilja leva i ett sådant samhälle.

Ja, det skulle jag vilja, och jag medverkar gärna på något lämpligt sätt.

Vej ej, jag behöver veta mer för att kunna bestämma mig.

Nej, jag gillar inte föreningens grundläggande ordning och upplägg.

Nej, jag är fullt nöjd med det samhälle och den ordning vi nu har.

[ Redigerat 10 okt 2012 kl 18:59 ]

Kjell Askling


Ronneby / Styrelsemedlem
29 sep 2012 kl 17:44
inlägg: 15
Registrerad medlem #1

Aktuellt resultat av denna undersökning ser du först efter att du har röstat. Om du vill kunna se aktuellt resultat på denna sida även i fortsättningen så skall du inte tömma cockies i din webbläsare. Oavsett hur du gör med detta så kommer vi framöver givetvis att rapportera hur utfallet blir.

Kjell Askling


Ronneby / Styrelsemedlem
10 jan 2013 kl 10:58
inlägg: 15
Registrerad medlem #1

Per den 10 januari 2013 har 8 personer svarat på enkäten, och alla har svarat Ja. 5 av dessa vill också gärna medverka. Mycket lågt deltagande i enkäten mao. Glädjande är dock att alla har svarat Ja.

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Den här sajten använder sig av e107 cms. Temat kommer från Xen Themes. För sajtbygget svarar Ekotjänsten i Ronneby. Berätta gärna (se Kontakt-sidan) vad du tycker om sajten.